Pootsitief, voor het welzijn van een hond is een balans tussen positieve en negatieve ervaringen essentieel. Positieve ervaringen moeten waar mogelijk zoveel mogelijk worden gevoed. Voor negatieve ervaringen die bijvoorbeeld angst opwekken dienen honden voor zover mogelijk beschermd te worden. Met Pootsitief willen wij een bijdrage leveren aan het opdoen van positieve ervaringen in het leven van uw hond. Dit maakt dat wij hebben gekozen voor de naam Pootsitief. Middels het lopen in kleine, zorgvuldig samengestelde, en vaste roedels draagt Pootsitief bij aan de voorspelbaarheid van de omgeving van uw hond(en). Dit zorgt er onder andere voor dat uw hond(en) op emotioneel niveau beter kan omgaan met de uitdagingen die het dagelijks leven bied.